VIÊN TINH CHẤT MẦM HỒNG SÂM

Liên hệ

1: Có gì trong Viên tinh chất mầm hồng sâm?

Thành phần cấu tạo cho viên 1000mg: 
Tinh chất Mầm Đậu Nành: 300mg
Tinh chất Sâm Tố Nữ: 150mg
Cao Hồng Sâm: 100mg
Cao Trinh nữ: 100 mg
Vitamin E: 100mg
Collagen Tảo Biển: 100mg
Cucurmin: 50mg
Hạt Sen:…