Viên uống Detox Mộc Hương giảm cân | Công ty TNHH Bình An

Liên hệ

Viên uống Detox Mộc Hương giảm cân | Công ty TNHH Bình An

1. Thành phần cấu tạo Detox Mộc Hương giảm cân

Tinh lá sen: 100mg
Cao giảo cổ lam: 300mg
Cao trà xanh và thành phần khác vừa đủ; 500mg

Thành phần cấu…

Danh mục: